The Real Strong

Narrated Abu Hurairah radhiallahu 'anhu: Allah's Messenger shallallahu 'alaihi wa sallam said, "The strong is not the one who overcomes the people by his strength, but the strong is the one who controls himself while in anger."

Sahih Al-Bukhari - 6114

Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Bukanlah orang kuat (yang sebenarnya) dengan (selalu mengalahkan lawannya dalam) pergulatan (perkelahian), tetapi tidak lain orang kuat (yang sebenarnya) adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.

Sahih Al-Bukhari – 6114

Imam al-Munawi berkata,“Makna hadits ini: orang kuat (yang sebenarnya) adalah orang yang (mampu) menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak dan dia (mampu) melawan dan menundukkan nafsunya (ketika itu). Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barangsiapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu maka sungguh dia telah (mampu) mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya (hawa nafsunya)”. [Faidhul Qadiir (5/358)]

About Author

Ahmad

Hi I'm Ahmad, welcome to Artha theme demo site!

View all posts by Ahmad »

Leave a Reply